ອີງຕາມຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງວັນທີ 21 ເມສາ 2011.ຕໍ່ກັບສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ໃນໂລກ ກໍ່ຄືໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ໃນເດືອນເມສານີ້ ດັ່ງນັ້ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈື່ງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງດ່ວນດັ່ງນີ້: 1. ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທຸກຂັ້ນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່,ສຶກສາອົບຮົມ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ

Read More