ປັດຈຸບັນເປັນລາຊາແຫ່ງ TikTok ອັນດັບ 1.

Khaby Lame, ຈາກຄົນທຸກ, ຫວ່າງງານ, ປັດຈຸບັນເປັນລາຊາແຫ່ງ TikTok ອັນດັບ 1.

ມີລາຍຮັບ 750,000 ໂດລາ/ ຕໍ່ໂພສ. ສະເພາະປີນີ້ສ້າງລາຍຮັບໄປແລ້ວປະມານ 10 ລ້ານໂດລາ.

ລາວມີຄວາມຝັນຢາກເປັນ superstar ລະດັບໂລກ​! ຈຶ່ງພະຍາຍາມທຸ້ມເທຮຽນພາສາອັງກິດ ເພື່ອຈະໄປຄວ້າຄວາມຝັນ!

ທີ່ມາ: https://www.blockdit.com/posts/632427f2944057a99b48718a?fbclid=IwAR2rkfe_T7wjTKtcLyT2mK57RW-GC5GbHflJr8342U4JuM7K7bQz3wmugLI#TargetMagazine

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *