ຄູອາສາ 8 ປີ ບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນ.

ອີຕົນແດ່!.. ຄູອາສາ 8 ປີ ບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນ ອົດມື້ອົດກິນສອນໄປເພາະຮັກຊີວິດຄູ.

ນີ້ຄື ຄູອາສາ ສູງວິໄລ ໄຊຍະວົງ. ສອນມາໄດ້8ປີບ້ານຈອມສີ ເມືອງນາແລ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ມາສອນຢູ່ ມສ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ຜູ້ທີ່ຄອງຄອຍ ໂຕເລກ ເຫມືອນກະຕ່າຍຄອຍຈັນ ຄອຍແລ້ວຄອຍອີກ ລໍເລື້ອຍໆໄປ.

ເຫມືອນກັບເຮືອທີ່ຢູ່ກາງທະເທ ບໍ່ຮູ້ຈະຫັນຫົວໄປທາງໃດ. ບໍ່ຢາກເສົ້າ ເພາະວ່າເຫລົ້າມັນແພງ.

. ສູ້ໆ່ະຖດກ ປີໃໝ່

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *