ຢູ່ລ້າສະໝັກແມະ…!! ບໍລິສັດ ພີເອັຟ ຕ້ອງການພະນັກງານ ຝ່າຍຜະລິດ ຈຳນວນ 100 ຄົນ ເງິນເດືອນ 2.500.000- 4.500.000 ກີບ.

ດ່ວນປະກາດຮັບພະນັກງານ ວັນທີ30/1/2023ນີ້ຮັບພະນັກງານ ຝ່າຍຜະລິດ:ຫນ້າວຽກແມ່ນເຮັດກ່ຽວກັບເກີບ ຍິງ 100ຄົນ ອາຍຸ 18ປີເຕັມຂຶ້ນໄປຊາຍ20ຄົນ ມີໃບປະກາດມ7.

#ເອກະສານມີ:1. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຈ້ຳການາຍບ້ານມີຮູບຕິດ2. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວຕ້ອງໄດ້ກ໋ອບມາ2ຊຸດ3. ຮູບ3×4 ຈຳນວນ5ໃບ (ຖ່າຍມາໃຫ້ຄົບ)

ເພາະໂຮງງານໄກສະຖານທີ່ຖ່າຍຮູບຂໍຄົນພ້ອມເລີ່ມວຽກເອກະສານຄົບແມ່ນຮັບ#ສົນໃຈທັກ02099855018 ຢາກໄດ້ວຽກໃຫ້ທັກຫາບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າສິບໍ່ໄດ້ວຽກ ບໍ່ຮັບຝາກເບີ ຂໍຂອບໃຈ.

#ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງເລກ13ໃຕ້ບ້ານນາຜາສຸກຫັລກ31ເມືອງໄຊທານີແຂວງນະຄອນຫຼວງພິເສດ: ສຳລັບພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານພີເອັຟ ຖ້າຫາກແນະນຳຫມູ່ຫຼືຄົນທີ່ຕົນຮູ້ຈັກມາ ຈະໄດ້ຮັບເງິນແນະນຳ300.000ກີບ ຖ້າຫາກວ່າພະນັກງານທີ່ຕົນແນະນຳມາເຮັດວຽກຮອດ3ເດືອນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ພີເອັຟ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *