ໂອກາດມາຮອດແລ້ວ…!! ບໍລິສັດ MCN-ASIA ຕ້ອງພະນັກງານຈຳນວນ 145 ຄົນ ເງິນເດືອນ 3.000.000-5.000.000ກີບ

ສະບາຍດີ ບໍລິສັດ MCN-ASIA ຂອງພວກເຮົາ-ຕ້ອງການພະນັກງານແປພາສາຈີນ 5ຄົນເງິນເດືອນ3.000.000-5.000.000ກີບ

ສາມາດ ກິນຢູ່ນຳບໍລິສັດໄດ້-ພະນັກງານຫ້ອງການ 50-80 ຄົນ ບໍ່ຈຳກັດວຸດການສຶກສາກິນຢູ່ນຳ ເງິນເດືອນ 1.800.000ກີບ + ມີໂບນັດກິນນອກ ເງິນເດືອນ 2.000.000ກີບ + ມີໂບນັດ.

-ພະນັກງານໄລສົດ 50 ຄົນ ບໍ່ຈຳກັດວຸດການສຶກສາກິນຢູ່ນຳ ເງິນເດືອນ 2.000.000ກີບ + ມີໂບນັດ + ມີເງິນ%-ພະນັກງານໄອທີ ແລະ ອອກແບບ 10ຄົນ

ເງິນເດືອນ 3.000.000ກີບໂມງ ເຮັດວຽກ 8:30-5:30ສາມາດ ກິນຢູ່ນຳບໍລິສັດໄດ້ເດືອນ1 ສາມາດເລືອກພັກໄດ້ 4ມື້ຕໍ່ເດືອນ

ທຸກ3ເດືອນ ຈະຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້ທຸກຄັ້ງ (ທຸກຄົນ)ສະຖານທີຕັ້ງຢູ່:ບ້ານຄຳສະຫວາດ ມ ໄຊເສດ ນະຄອນຫລວງສົນໃຈສະໝັກ ເບີໂທ:02091657772Whatappກົດລີ້ງນີ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *