ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ສສຊ ປະຈຳ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1

ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ສສຊ ປະຈຳ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ.

ສະເໜີຢູ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2022

ໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຊັກຊ້າ.

ຄລິບ.

ຊົມເຊີຍເຫັນດີນຳການສະເໜີຂອງທ່ານແທດເໝາະທີ່ສຸດກັບສະພາບຈິງຂອງພະນັກງານປັດຈຸບັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *