ເຕະຫຼັບກາງອາກາດ!

😲ເຕະຫຼັບກາງອາກາດ!

ການແຂ່ງຂັນກິລາເທຄວັນໂດ.

ຮອບຄັດເລືອກລະຫວ່າງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຊະນະນັອກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ລຸ້ນ 59 ກິໂລ.

ຊົມຄລິບ.

Cr: FcChampasak

😲ເຕະຫຼັບກາງອາກາດ! ການແຂ່ງຂັນກິລາເທຄວັນໂດ ຮອບຄັດເລືອກລະຫວ່າງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຊະນະນັອກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ລຸ້ນ 59 ກິໂລ.

😲ເຕະຫຼັບກາງອາກາດ! ການແຂ່ງຂັນກິລາເທຄວັນໂດ ຮອບຄັດເລືອກລະຫວ່າງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຊະນະນັອກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ລຸ້ນ 59 ກິໂລ.Cr: FcChampasak.

😲ເຕະຫຼັບກາງອາກາດ! ການແຂ່ງຂັນກິລາເທຄວັນໂດ ຮອບຄັດເລືອກລະຫວ່າງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຊະນະນັອກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ລຸ້ນ 59 ກິໂລ.Cr: FcChampasak

Cr: FcChampasak

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *