ໃຜຢູ່ລ້າໄປສະໝັກແມະ…!! ຮງງານອຸດສາຫະກຳ LS ປະກາດຮັບພະນັກງານຈຳນວນ 372 ຄົນ ເງິນເດືອນ 3.000.000- 5.000.000 ກີບ.

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ #ດ່ວນ #ພາກສະໜາມເພດຊາຍ ສາມາດເຮັດວຽກໃນສະໜາມໄດ້ ອົດທົນ ຮຽນຮູ້ຈົບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ປະລິຍາໂທເວົ້າຈີນໄດ້ຈະພິຈາລະນາພິເສດເງິນເດືອນເລີມ 3.000.000-5.000.0000ກີບ1. ຊ່າງໄຟຟ້າ2. ຊ່າງຂຸດເຈາະນ້ຳປະປາ.

3. ຊ່າງເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ4. ຊ່າງເຄມີ5. ປູກຝັງທຳມະຊາດອື່ນໆ6. ຂັບລົດຈົກ ລົດໄຖ ລົດໂລ ລົດຍົກເຄື່ອງ7. ຜູ້ຊ່ວຍໃນສະໜາມຫຼາກຫຼາຍອາຊີບ ຮ່ວມໂຕກັນເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່ສະໜາມ: ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ,ແຂວງອຸດົມໄຊສຳພາດໄດ້ທີ່ : ສູນໃຫຍ່ບ້ານອາກາດຕ່າງແຂວງ ວີດີໂອຄໍ.

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫ້ອງການ #ດ່ວນ #ພາກເບື້ອງຫລັງເພດຍິງຊາຍ ສາມາດໃຊ້ຄອມໄດ້ ຮຽນຮູ້ຈົບປະລິຍາຕີ ຫຼື ປະລິຍາໂທເວົ້າຈີນໄດ້ຍິງດີ.

1. ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ ແອັດມິນ2. ພະນັກງານອອກແບບ3. ພະນັກງານຕັດຕໍ່ຮູບພາບແລະວິດີໂອ4. ພະນັກງານບັນຊີ5. ພະນັກງານຂັບລົດສົ່ງເຄື່ອງ6. ພະນັກງານບັນຊີ7. ບັນຊີສາງ8. ຫົວໜ້າຮ້ານ.

9. ເຊວ ແລະ ພີຊີ10. ຫົວໜ້າເຊວໄດ້ພາສາ ອ່ອນ ກາງ ເກັ່ງ ໄດ້ໝົດບໍ່ເປັນວຽກທາງເຮົາສອນສະໝັກໄດ້ທີ່ ບ້ານາກາດຕິດຕໍ່ 02077718995

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *