ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນ…!! ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ LS ປະກາດຮັບພະນັກງານຈຳນວນ 70 ຄົນ ເງິນເດືອນ 4.000.000- 5.000.000 ກີບ.

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ LS ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ.

1.ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງງານດ້ານການຜະລິດ ຈຳນວນ: 60ຄົນເພດ:ຊາຍ, ອາຍຸ :25-30ປີ, ວຸດທິການສຶກສາ: ປະລີຍາຕິຫຼືຂຶ້ນໄປ(ຈົບຈາກຈີນ)

2.ຮອງຜູ້ບໍລິຫານໂຮງງານ ຈຳນວນ: 30ຄົນເພດ:ຊາຍ, ອາຍຸ :25-30ປີ, ວຸດທິການສຶກສາ: ປະລີຍາຕິຫຼືຂຶ້ນໄປ(ຈົບຈາກຈີນ)

ຮັບສະໝັກດ່ວນໆເດີ້ທັກຫາເບີວອດແອັບໄດ້ເລີຍ: 02077718995

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *