ດ່ວນ.. ຂົວໄຄຣເມຍ ລະເບີດ ມີໄຟລຸກຖ້ວມ..

ດ່ວນ.. ຂົວໄຄຣເມຍ ລະເບີດ ມີໄຟລຸກຖ້ວມ..

ບາງແຫຼ່ງຂ່າວ ບອກໄຟໄໝ້ຖັງນ້ຳມັນທີ່ບັນທຸກມານຳລົດໄຟ..

ໍໍໍໍໍໍແຕ່ຄຳຖາມຄື ໃຜເຮັດໃຫ້ມັນໄໝ້ ແລະເປັນຫຍັງຕ້ອງຈອດໄໝ້ຢູ່ເທິງຂົວ ???..

ລໍການອັບເດດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *