ເປີດຮັບກຳມະກອນວຽກກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ 15 ຄົນ.

……ເປີດຮັບກຳມະກອນວຽກກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ 15 ຄົນ.

ຊ່າງກໍ່ໂບກ 3 ຄົນ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 90 000ກີບ/ມື້.

ຊ່າງ 120 000ກີບ/ມື້ ລ້ຽງເຂົ້າ3ຄາບ ວຽກຢູ່ບໍ່ເກືອບ້ານດົງໃຕ້ ທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ້ວນ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 02093126300 ແອັບຫລືໂທ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *