ແມ່ຖືຊໍ່ຮວງເຂົ້າມາຮັບໃບປະລິນຍາລູກ.

ແມ່ຖືຊໍ່ຮວງເຂົ້າມາຮັບໃບປະລິນຍາລູກ.

ປະລິນຍາລູກຊາວໄຮ່-ຊາວນາ ເຮົາຈົ່ງພູມໃຈ!

ພໍ່ແມ່ເຮັດນາຂາຍເຂົ້າ ສົ່ງລູກຮຽນຈົນຈົບປະລິນຍາ ບໍ່ຈັກວ່າເຂົ້າໝົດເທົ່າໃດເປົາ, ເທົ່າໃດໂຕນ.

ນີ້ຄືຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງເເຫ່ງຄວາມສໍາເລັດ.

ເຖິງຢູ່ພູຢູ່ຜາ ບໍ່ມີທະນາຄານ ກໍຕາມ.

ແຕ່ຍົກໃຫ້ພໍ່ເເມ່ເປັນທະນາຄານຂອງລູກໆທຸກຄົນ.

Cr: ທອງໄຊ ຈັນທະຄໍາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *