ທ່ານນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1

ທ່ານນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະເໜີແນວທາງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ.

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທ່ານໄດ້ລົງຜ່ານ ເຟສບຸກສ່ວນໂຕມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

“ປັບຈາກການພະຍາຍາມຈະຢຸດຢັ້ງເງິນເຟີ້ ຫັນມາຫາວິທີການໃດໃຫ້ປະຊາຊົນ.

“ປັບຈາກການພະຍາຍາມຈະຢຸດຢັ້ງເງິນເຟີ້ ຫັນມາຫາວິທີການໃດໃຫ້ປະຊາຊົນ.

ໃນປະເທດມີລາຍຮັບເພີ້ມຂຶ້ນ ຄວບຄູ່ກັນໄປ ເພື່ອຮັບມືກັບເງິນເຟີ້ ຈະດີກ່ອນບໍ່?”

ທີ່ມາ: Valy Vsp.

#TargetMagazine

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *