ຄາຖາ 10 ຂໍ້ ກັນທຸກຈົນ ຮູ້ແລ້ວປະຕິບັດເດີ້ ຕາມນີ້.

ຄາຖາ 10 ຂໍ້ ກັນທຸກ ຮູ້ແລ້ວປະຕິບັດເດີ້ ຕາມນີ້1 ຢ່ານອນຕື່ນສວຍ2 ຢ່າອາຍອາຊີບ.

3 ຢ່າມີແຕ່ຂອງຜ່ອນ4 ຢ່າຮີບເປັນໜີ້5 ຢ່າຍ່ອນເລື່ອງອອມ.

6 ຢ່າຍ່າງຫາອະບາຍຍະມຸກ7 ຢ່າເອົາແຕ່ສຸກຊົ່ວຄາວ8 ຢ່າກ້າວຮ້າວກັບຜູ້ມີພະຄຸນ.

9 ຢ່າລົງທຶນແບບບໍ່ສຶກສາ10 ຢ່າເສຍເວລາກັບສິ່ງໄຮ້ສາລະ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *