ແຊຮບອກບຸນ..!!!ສູດຢາດີ ເອົາຜັກຄາວທອງແຊ່ນ້ຳຮ້ອນດື່ມ ດີໄອ, ເຈັບຄໍ, ປວດຫົວ ,ເປັນໄຂ້ ,ເປັນຫວັດ.

ແຊຮບອກບຸນ..!!!ສູດຢາດີ ເອົາຜັກຄາວທອງແຊ່ນ້ຳຮ້ອນດື່ມ ດີໄອ, ເຈັບຄໍ, ປວດຫົວ ,ເປັນໄຂ້ ,ເປັນຫວັດ.

ຊ່ວງນີ້ລະດູການຟ້າຝົນ ອາກາດປ່ຽນແປງບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີບອກບຸນຕໍ່: ສູດຢາດີ ເອົາຜັກຄາວທອງແຊ່ນ້ຳຮ້ອນດື່ມ.

ສັພພະຄຸນມີດັ່ງນີ້: ດີໄອ ເຈັບຄໍ ປວດຫົວ ຕົວຮ້ອນ, ເປັນໄຂ້ ຈາມ ເປັນຫວັດໃຫ້ເອົາຜັກຄາວທອງມາແຊ່ນ້ຳຮ້ອນ 5-10ໃບ ແຊ່ໄວ້ປະມານ10-15ນາທີ ແລ້ວມາດື່ມກິນອຸ່ນໆ ອາການໄອເຈັບຄໍກໍ່ຈະຫາຍດີແລ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *