ປະກາດໆ?‍♂️ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງງານ.

ປະກາດໆ?‍♂️ສຳລັບໃຜທີ່ວ່າງງານ.

?ບໍລິສັດ ຫອມມາລາ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງມີດັ່ງນີ້:

– ຫົວໜ້າຊ່າງສ້ອມແປງຈຳນວນ 5 ຕຳແໜ່ງທີ່ມີປະສົບການດ້ານການສ້ອມແປງປະເພດລົດໃຫຍ່ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,000,000 -6,000,000 ຂຶ້ນໄປ ມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

– ຊ່າງໄຟຟ້າສ້ອມແປງແອ ຈຳນວນ1ຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນ 3,000,000-5,000,000 ອີງຕາມປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ.

#ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກມີດັ່ງລຸ່ມນີ້

1.ມີໃບປະກາດຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບ

2.ມີປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

3.ຮູູ້ລະບົບການນຳໃຊ້ກົນຈັກເປັນຢ່າງດີ

4.ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກ

5.ຕ້ອງຮູ້ວິທີແກ້ໄຂເຫດການສະເພາະໜ້າໄດ້ດີ

6.ສຸຂະພາບ ແຂງແຮງ ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ.

7.ສາມາດເຮັດວຽກກາງຄືນໄດ້

8.ຕ້ອງສັກວັກຊີນ ໃຫ້ຄົບ 2 ເຂັມຂື້ນໃປ.

#ສະວັດດີການຈາກບໍລິສັດ

+ ມີອາຫານ 3 ຄາບ.

+ ມີສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃຫ້.

+ ມີວັນພັກໃຫ້ ເຮັດວຽກ 14 ວັນ ພັກ 7 ວັນ.

+ ມີວັນພັກປະຈຳປີໃຫ້.

#ເອກະສານຕິດຂັດມີ 1 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ 2 ສຳມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈຳຕົວ 3 ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບໜ້າວຽກບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານປະດົງ ເມືອງ ວິລະບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

( ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 94149280) ( Email: hs.planner16@hotmail.com )

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *