ສາທຸ???ໂຊກໂຊກ ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍສຸກຂະພາບແຂງແຮງ ເຈັບຢ່າໄດ້ໄຂ້ຢ່າມີ.

ສາທຸ???ໂຊກໂຊກ ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍສຸກຂະພາບແຂງແຮງ.

ເຈັບຢ່າໄດ້ໄຂ້ຢ່າມີ ການງານຮຸ່ງເຮືອງ ເຮັງໆລວຍໆ ສາທຸ.

???ຂໍໃຫ້ປາສະຈາກໂລກໄຂໄພພິບາດຄັ້ງນີ້.

ຂໍໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ເຢັນເປັນສຸກໝົດທຸກຄົນຂໍໃຫ້ຜ່ານວິດໄວໆເດີສາທຸ???

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *