#ໂຈນປຸ້ນເຮືອນ.

ໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2022 ໂຈນມາຈີ້ເອົາເງິນ ປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານດອນຮຽງ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເອົາເງິນໄປຈົນຫມົດ.

ຜູ້ຢູ່ໃນເຫດການເລົ່າວ່າ: ໂຈນມານໍາກັນ 5 ຄົນ ໃນນີ້ ມີ ຖື .ປື.ນ 4 ຄົນ ແລະ ຖື ງ້.າ ວ 1 ດວງ ເຂົ້າມາປຸ້ນຢູ່ເຮືອນ,

ໂຈນ ໄດ້ຕີຜູ້ເປັນຜົວ ຈົນສະຫລົບ ແລະ ຈັບ ລູ.ກ ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ໄວ້.ໂຈນໄດ້ກວດຄົ້ນເອົາເງິນໄປຈົນຫມົດ ນາກນັ້ນ ກໍຫລົບຫນີຢ່າງໄວວາ.

( ພາບເຈົ້າຫນ້າທີ່ເອົາຄຳໃຫ້ການ )

ຂໍໃຫ້ຈັບໄດ້ໂດຍໄວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *