ຢູ່ລ້າໄປສະໝັກເລີຍ..!! ຮັບສະໝັກຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ ເງິນເດືອນ 1500$ (ບໍ່ລວມOT)

ຢູ່ລ້າໄປສະໝັກເລີຍ..!! ຮັບສະໝັກຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໜ້າວຽກກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ ເງິນເດືອນ.

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:

-ເພດຊາຍ.

– ອາຍຸ 18-35 ປີ.

– ລະດັບການສຶກສາຈົບມໍຕົ້ນຂື້ນໄປ(ຕ້ອງມີໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ)

-ມີປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກກໍ່ສ້າງ2ປີຂື້ນໄປ.

-ຜູ້ທີ່ມີຄວາມອົດທົນສູງ(ທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນໄດ້).

– ສັນຍາຈ້າງງານ 3 ຫຼື ຕໍ່ວີຊ່າໄດ້ອີກ2ປີ ລວມ: 5 ປີ.

– ຫນ້າວຽກ: ກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ(ເປັນໂຄງການໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສ້າງທາງ,ສ້າງຕຶກອາຄານ,ສ້າງສະຫນາມກິລາອື່ນໆ.

#– ເງິນເດືອນພື້ນຖານປະມານ1500$(ບໍ່ລວມOT)

– ໂມງເຮັດວຽກ 8:00-17ໂມງ/ພັກວຽກອາທິດ/1ມື້.

-ມີສະຫວັດດີການດີຕາມກົດຫມາຍແຮງງານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

*ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫນ້າວຽກກໍ່ສ້າງແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ເບີ Whatsapp: 020 5522 5688 /020 5929 6989 ທາງບໍລິສັດຈະນັດມື້ໃຫ້ເຂົ້າຟັງລາຍລະອຽດຕ່າງເພີ່ມຕື່ມ ຫຼືຈະເຂົ້າມາຂຽນຟອມສະໝັກຢູ່ບໍລິສັດ ສອບຖາມລາຍລະອຽດກໍ່ໄດ້.

ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

(ຂ້າງຕະຫລາດເຊົ້າຊັອບປິ້ງມໍ)ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:ໂທ: 021 260 588 021 265793 .020 5522 5688 020 5929 6989.

ຜູ້ທີ່ເຄີຍຂຽນຟອມສະຫມັກໄວ້ແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາພາດຖ້າສົນໃຈວຽກນີ້ສາມາດແຈ້ງມາຫາທາງບໍລິສັດໃຫມ່ໄດ້.

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງເອົາມາຫຼັງຈາກສໍາພາດຜ່ານມີ:

1.ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ

2.ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ

3.ສໍາເນົາໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ

4.ພາດສະປອດ.

ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ລາວ-ເອເຊຍ ບໍລິການ ຈັດຫາງານ Lao-Asia Employment Service

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *