ໂນຣຸ ຖະຫລົ່ມຄ້າຍທະຫານ ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ໂນຣຸ ຖະຫລົ່ມຄ້າຍທະຫານ ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ທະຫານປອດໄພ ແຕ່ອາຄານພັງເສຍຫາຍ.

..

ຊົທຄລິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *