ເກີດເຫດມື້ຄືນນີ້ມີໂຈນມາລັກລະຄັງຕີ ທີ່ວັດ ສາປະທຸມມາຣາມ ບ້ານຄັນເກິງ ນະຄອນປາກເຊ

#ເກີດເຫດມື້ຄືນນີ້ມີໂຈນມາລັກລະຄັງຕີ

ທີ່ວັດ ສາປະທຸມມາຣາມ.

ບ້ານຄັນເກິງ ນະຄອນປາກເຊ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *