????ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

????ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ໜ້າວຽກ ຕັດຫຍິ໋ບ ຊຸດໃຫມ່*ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:-ເພດຍິງ(ໂສດຫລືແຕ່ງງານແລ້ວບໍ່ຈໍາກັດ)– ອາຍຸ 18-32 ປີ.

– ລະດັບການສຶກສາຈົບມໍຕົ້ນຂື້ນໄປ-ມີປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກຕັດຫຍິ໋ບ 2 ປີຂື້ນໄປ.– ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.

– ສັນຍາໃນການເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 3 ປີ(ສາມາດຕໍ່ໄດ້ອີກ2ປີອີງຕາມເງື່ອນໄຂ)

– ຫນ້າວຽກ:ຕັດຫຍິ໋ບ (ຢູ່ບໍລິສັດຕັດຫຍິີ໋ບເສື້ອຜ້າແຟຊັ້ນຍິງ-ຊາຍ).– ເງິນເດືອນພື້ນຖານປະມານ155.000ເຢນ– ໂມງເຮັດວຽກ 8:00-17ໂມງ/ພັກວຽກອາທິດ/1ມື້.-ມີສະຫວັດດີການດີຕາມກົດຫມາຍແຮງງານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

*ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫນ້າວຽກຕັດຫຍິ໋ບແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ເບີ Whatsapp: 020 5522 5688 /020 5929 6989 ທາງບໍລິສັດຈະນັດມື້ໃຫ້ເຂົ້າຟັງລາຍລະອຽດຕ່າງເພີ່ມຕື່ມ ຫຼືຈະເຂົ້າມາຂຽນຟອມສະໝັກຢູ່ບໍລິສັດ ສອບຖາມລາຍລະອຽດກໍ່ໄດ້.

– ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ : ແຂວງໂຕກຽວປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

?ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.(ຂ້າງຕະຫລາດເຊົ້າຊັອບປິ້ງມໍ)ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:ໂທ: 021 260 588 021 265793 .020 5522 5688 020 5929 6989.

?ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.(ຂ້າງຕະຫລາດເຊົ້າຊັອບປິ້ງມໍ)ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:ໂທ: 021 260 588 021 265793 .020 5522 5688 020 5929 6989.

#ຜູ້ທີ່ເຄີຍຂຽນຟອມສະຫມັກໄວ້ແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາພາດຖ້າສົນໃຈວຽກນີ້ສາມາດແຈ້ງມາຫາທາງບໍລິສັດໃຫມ່ໄດ້.

*ເອກະສານທີ່ຕ້ອງເອົາມາຫຼັງຈາກສໍາພາດຜ່ານມີ:1.ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ2.ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ3.ສໍາເນົາໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ4.ພາດສະປອດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *