ພາບປະທັບໃຈເມື່ອລູກຂອງຕົນຖືກອຸບັດຕິເຫດ

ພາບປະທັບໃຈເມື່ອລູກຂອງຕົນຖືກອຸບັດຕິເຫດ.

ເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ຂາຫັກ ບໍ່ສາມາດ ຍ່າງໄປມາສະດວກ.

ແຕ່ເມື່ອເຖິງເວລາສອບເສັງຂອງລູກ.

ດ້ວຍຄວາມຮັກລູກ ຈຶ່ງເຈ່ຍລູກເຂົ້າຫ້ອງເສັງ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *