ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມຮັບມື ພາຍຸ Noru ທີ່ຄາດວ່າ ຮຸນແຮງສຸດ ໃນຮອບ 20 ປີ!!

ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມຮັບມື ພາຍຸ Noru ທີ່ຄາດວ່າ ຮຸນແຮງສຸດ ໃນຮອບ 20 ປີ!!

ໂດຍລ່າສຸດ ສັ່ງປິດ ແລ້ວ 5 ສະໜາມບິນພ້ອມທັງກຽມພ້ອມ ອົບພະຍົກ ກວ່າ 800,000 ຄົນ.

ປະຊາຊົນໃຊ້ເປົ໋າໃສ່ຊາຍ, ຖັງນໍ້າເພື່ອມາ ຖ່ວງ ນ້ຳໜັກເພື່ອຕ້ານລົມ ເພື່ອປ້ອງກັນຫລັງຄາບໍ່ໃຫ້ຖືກພັດປິວ.

ຮູບ-ທີ່ມາ : home, bao lao dong, VietnamPlus

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *