ນາທີຊີວິດ ເຮືອຈັກນ້ອຍ ພະຍາຍາມຜ່າແກ້ງຫລວງ ແຕ່ໝົດແຮງກ່ອນ.

ນາທີຊີວິດ.

ເຮືອຈັກນ້ອຍ.

ພະຍາຍາມຜ່າແກ້ງຫລວງ.

ແຕ່ໝົດແຮງກ່ອນ ???

ຄລິບ.

—ຄລິບຈາກ ອຈ ແກ້ງມະນີຈັນ ສຸລິວົງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *