ໃສ່ໂສ້ ຍັງປ້ອງກັນໂຈນບໍ່ໄດ້.

ໃສ່ໂສ້ ຍັງປ້ອງກັນໂຈນບໍ່ໄດ້.

ປະມານ 3:00 ໂມງປາຍ ວັນທີ 25.9.2022 ໂຈນຕັດກະແຈໂສ້ ເອົາລົດຈັກ ຢູ່ບ້ານວັງເຮືອ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.

ຖ້າໃຜພົບເຫັນ ແຈ້ງເຈົ້າຂອງແດ່ ປ້າຍລົດ 1251 ວຽງຈັນ 020 91481099/020 22524224

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *