ພະນັກງານສຸກສາລາ ກຳລັງເດີນທາງໄປເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.

ພະນັກງານສຸກສາລາ ກຳລັງເດີນທາງໄປເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.

ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຕາມໜ້າທີ່.

ເສັ້ນທາງນີ້ ແມ່ນຢູ່ ບ້ານ ນາລຳ ເມືອງ ໃໝ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.

(ການເດີນທາງລໍາບາກຫຼາຍໂດຍສະເພາະຊ່ວງໜ້າຝົນ)

ຂໍ້ມູນ ເເລະ ຮູບພາບໂດຍ: Media Laos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *