ແຊຣບອກຕໍ່..!! ໄຂ້ຍຸງລາຍຫາຍຂາດໄດ້ ດ້ວຍໃບໝາກຂຽບ 3 ມື້ ອາການດີຂຶ້ນ ບໍ່ກັບມາເປັນອີກ.

ແຊຣບອກຕໍ່..!! ໄຂ້ຍຸງລາຍຫາຍຂາດໄດ້ ດ້ວຍໃບໝາກຂຽບ 3 ມື້ ອາການດີຂຶ້ນ ບໍ່ກັບມາເປັນອີກ.

ໄຂ້ຍຸງເປັນເຊື້ອພະຍາດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເປັນແລ້ວທໍລະມານ ເປັນແລ້ວຕ້ອງປົວໃຫ້ທັນ ຫຼາຍຄົນບອກວ່າເປັນແລ້ວມັນຈະມີເຊື້ອຝັງຢູ່ໃນຕົວ ວັນດີຄືນດີກໍ່ກັບມາປ່ວຍອີກ ໂດຍສະເພາະເມື່ອຮອດລະດູການຂອງມັນ.

ພໍດີຊວງນີ້ໄຂ້ຍຸງລະບາດຫນັກ ຜູ້ຮູ້ທີ່ເຄີຍໃຊ້ງານໃບໝາກຂຽບມາແລ້ວໄດ້ຜົນຈິ່ງນຳເອົາເລື່ອງລາວວິທີການນຳໃຊ້ມາແບ່ງປັນກັນເອົາໄປນຳໃຊ້ເພາະໃບຫມາກຂຽບສາມາດຢາປິ່ນປົວໄຂ້ຍຸງລາຍໄດ້ຜົນດີ 100% ແລະໄຂ້ເລືອດອອກໄດ້ ບໍ່ກັບມາເປັນອີກ.

ວິທີໃຊ້ຄື: ນຳເອົາໃບຫມາກຂຽບຫນຶ່ງກຳມື10-15ໃບ ມາລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວນຳມາຍ່ອງໃສ່ນ້ຳ1,5-2 ລິດ ແລ້ວຕອງໃສ່ຜ້າຂາວເອົາແຕ່ນ້ຳດື່ມຕອນເຊົ້າ,ສວາຍ,ແລງ ຄັ້ງລະ 1-2 ຈອກ ພ້ອມທັງດື່ມນ້ຳຫລາຍໆປະມານ 2-3 ມື້ ອາການໄຂ້ຈະດີຂື້ນ ແລະ ເຊົາໃຂ້.

ບໍ່ພຽງຊ່ວຍໃຫ້ອາການດີໄວ ແຕ່ເມື່ອຂວບປີໄຂ້ຍຸງລະບາດຈະບໍ່ກັບມາເປັນອີກ ແຕ່ຈາກທີ່ໄດ້ນ້ຳຈາກໃບໝາກຂຽບດ້ວຍຕົວເອງ ຂໍໃຫ້ແຊເປັນວິທະຍາທານໄດ້ບຸນໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອນມະນຸດ້ວຍກັນເດີ້

ແຊເລີຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *