ອັບເດດ! ວັນທີ 21/9/2022 ວຽກນີ້ໄດ້ປິດຮັບສະໝັກແລ້ວ ສຳລັບຜູ້ໃດທີ່ຍັງຕ້ອງການຍື່ນເອກະສານສະໝັກ.

ກໍ່ຍັງສາມາດຍື່ນໄດ້ ທາງບໍລິສັດພວກເຮົາຈະເກັບເອກະສານໄວ້ສຳລັບວຽກໜ້າ ຂອບໃຈ.

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີ ສາຂາ: ໂຮງງານ (ຈັດລຽງສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ) ເພດຍິງ ຈຳນວນຫຼາຍ.

#ເງື່ອນໄຂ– ເພດ: ຍິງ– ອາຍຸ: 18-40 ປີ– ຮຽນຈົບຊັ້ນ ມໍປາຍ ຂື້ນໄປ– ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ເປັນພະຍາດ ໄວຣັສ ຕັບ B.

ເອກະສານປະກອບ:1. ໃບສະໝັກແບບຟອມບໍລິສັດ (ດາວໂຫຼດເອົາລຸ່ມນີ້ ຫຼື ມາເອົາທີ່ບໍລິສັດ)

ດາວໂຫຼດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf

2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ)3. ປັສປອດ ທີ່ມີອາຍຸ 2 ປີ ຂື້ນໄປ (ຖ້າມີ)4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ ຈົບຊັ້ນ ມໍປາຍ ຂື້ນໄປ (ກ໋ອບປີ້)5. ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້)

ຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວinfo@nmslao.com(ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF)

ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແຜນທີ່ບໍລິສັດ:

https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8021 316704 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *