ຮັບຊື້ຂວດແກ້ວ ແຍກສີ ກິໂລລະ 400 ກີບ.

ເປີດຮ້ານຈ້າ ຮັບຊື້ຂວດແກ້ວ ແຍກສີ ກິໂລລະ 400 ກີບຂາຍຫນ້າຮ້ານ.

ໄປເກັບຊື້ກິໂລ200 ກີບ ໂທ 97697680 ສະຖານທີ່ ບ້ານໂຊກໃຫຍ່.

ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

#ຢາກຮັບຈຸດສາຂາແຕ່ລະບ້ານໃຜທີ່ເກັບຂອງເກົ່າຂາຍຢູ່ແລ້ວ

#ສົນໃຈຢາກລອງເຮັດກ່ຽວກັບແກ້ວເບິ່ງໂທມາລົມເລື່ອງລາຄາຜົນປະໂຫຍດກັນກ່ອນໄດ້ຈ້າ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *