ບໍ່ເຄີຍອາຍທີ່ພໍ່ແມ່ຈົນ.

ບໍ່ເຄີຍອາຍທີ່ພໍ່ແມ່ຈົນ.

ແຕ່.

ອາຍຄົນທີ່ລ້ຽງພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ຄວາມຝັນຂອງເດັກບ້ານນອກຄືຂ້ອຍຄືຢາກປຸກເຮືອນຫຼັງງາມໆ

ໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ຢູ່ສະບາຍ ເຖີ່ງສິບໍ່ໃຫຍ່ແຕ່ກະອົບອຸ່ນແລະນ່າຢູ່.

ແບບບ້ານທີ່ຢາກປຸກຢູ່ຕານປ່ຽວໃຫ້ແມ່ຕູ້ຈ່ອຍພຊ່ຕູ້ຈ່ອຍ??❤️❤️‍?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *