ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງ: ຜົນການສອບເສັງ ຄັດເລືອກບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່.

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໃນນາມຕາງຫນ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບສອບເສັງລັດຖະກອນໃຫມ່ຂອງກະຊວງການເງິນ ປີ 2022 ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຊີ້ແຈງ ຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ຖືກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃຫມ່ຂອງກະຊວງການເງິນ ປີ 2022 ຈໍານວນ 25 ຄົນ ຕາມແຈ້ງການຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ,

ຫົວຫນ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບການ ສອບເສັງລັດຖະກອນໃຫມ່ຂອງກະຊວງການເງິນ ປີ 2022 ສະບັບລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2022 ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການ ສອບເສັງ ຮອບທີ I ຄັ້ງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2022 ແລະ ສອບເສັງ-ສໍາພາດ ຮອບທີ II ຄັ້ງວັນທີ 6 ສິງຫາ 2022 ໄດ້ຖືກບັນຈຸ ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃຫມ່ ຈໍານວນ 21 ຄົນ,

ສ່ວນອີກ ຈໍານວນ 4 ຄົນ ທີ່ຖືກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃຫມ່ ໃນເລກລໍາດັບ ທີ 22, 23, 24 ແລະ 25 ຕາມແຈ້ງການ ສະບັບລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2022 ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກບັນຈຸ ລັດຖະກອນໃຫມ່ ປີ 2021

ທີ່ມີຄະແນນສອບເສັງ ຢູ່ໃນລະດັບດີ ແລະ ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຫນ້າທີ່ ວຽກງານ ໃນໄລຍະໃຫມ່ ຢູ່ບັນດາກົມຈໍານວນຫນຶ່ງ ຂອງກະຊວງການເງິນ ທີ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງກົມໃຫມ່ ຈຶ່ງມີຄວາມ ຕ້ອງການພະນັກງານປະກອບໃຫ້ກົມດັ່ງກ່າວ,

ຄະນະນໍາກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຮັບເຂົ້າເປັນພະນັກງານທົດສອບວຽກງານຕົວຈິງ ຊຶ່ງກ່ອນຈະຖືກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃຫມ່ ປີ 2022 ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການ ສອບສໍາພາດ ໃນຄັ້ງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022 ໂດຍມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບສໍາພາດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກ ທີ 1749/ກງ, ລົງວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022 .

ຜ່ານການສໍາພາດເຫັນວ່າພວກກ່ຽວສອບສໍາພາດຜ່ານ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າ ເປັນລັດຖະກອນໃຫມ່ຂອງກະຊວງການເງິນ ປີ 2022 ລວມທັງຫມົດເປັນ 25 ຄົນ, ລາຍລະອຽດມີຜົນຄະແນນການ ສໍາພາດ ມີດັ່ງນີ້:

ກະຊວງ ການເງີນຊີ້ແຈ້ງເລື່ອງນີ້.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Kcn9cqwi4Nm7BJNtCzhpCyNP5cTxaLjrsTECz6kP5JUWQtPKJ9cuxuAiCVDpmVcjl&id=100008068268130

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *