ບ້ານເມືອງໂຫດຮ້າຍຂີຶ້ນທຸກວັນ.

ບ້ານເມືອງໂຫດຮ້າຍຂີຶ້ນທຸກວັນ ເງິນຂ້າໄດ້ທຸກຢ່າງອາຫຼີ.

ແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ລະວັງ ຄືນວັນທີ 17/9/2022 ເກີດເຫດການປຸ້ນຈີ່ຊີງຊັບ (ຮ້ານຂາຍເຫຼັກ ຢູ່ບ້ານນາຊູ ເມືອງໂພນໂຮງ)

ຄຣິບລົດຄົນຮ້າຍ ຄືນວັນທີ 17/9/2022 ເກີດເຫດການປຸ້ນຈີ່ຊີງຊັບ (ຮ້ານຂາຍເຫຼັກ ຢູ່ບ້ານນາຊູ ເມືອງໂພນໂຮງ) ເສຍຫາຍຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານກີບ?

ລາຍລະອຽດທັງຫມົດຖ້າເຈົ້າທີ່ແຈ້ງເປັນທາງການ

ຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *