ກຽມສ້າງສາງເກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຮອງຮັບໄດ້ 100 ລ້ານລິດ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍ

ກຽມສ້າງສາງເກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຮອງຮັບໄດ້ 100 ລ້ານລິດ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍ.

ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາວິກິດການນໍ້າມັນແພງ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວ, 3 ບໍລິສັດຄື: ບໍລິສັດ ພີທີແອວ ໂຮນດິ້ງ, ບໍລິສັດ ມູຮິບບາ.

ເອັນຈິເນຍລິ້ງ ແລະ ບໍລິສັດ ໂອເອັດດີ ໂຮນດິ້ງ ໄດ້ເຊັນສາຍາຮ່ວມສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ພີແອວເຮັດ ພັດທະນາສາງເກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ເຂດໂລຊິດສະຕິກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ (ປະທານ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນໂລຊິດສະຕິກ) ກ່າວວ່າ: ການຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາສາງເກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຄັ້ງນີ້

ຄາດວ່າຈະສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ພາຍໃນ 1 ປີ, ຈະສາມາດຮັບຮອງສິນຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຕາມແຜນໄດ້ 100 ລ້ານລິດ ເຊິ່ງຈະສາມາດຮັບຮອງ ແລະ ສະໜອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ທົ່ວປະເທດພຽງພໍໄດ້ໃນໄລຍະ 2 ເດືອນ.

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດການຄ້າ#TargetMagazine

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *