ຖ້າ ຜົວ ຫລາຍ ຄົນ ສອນເມຍຂັບລົດ ລະ ເປັນຄືບ່າວເເມັກ.

ຖ້າ ຜົວ ຫລາຍ ຄົນ ສອນເມຍຂັບລົດ ລະ ເປັນຄືບ່າວເເມັກ.

ເມຍເມຍຫລາຍຄົນກໍ່ຄືຈະຂັບລົດໃຫຍ່ເປັນ ຢູ່ສູ ????

ຊົມເຊີຍເຂົາເຈົ້າ.

ຊົມຄຣິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *