ເອົາມາຂາຍໃຫ້ເດີ ຊື້ຕົ້ນ5,000-10,000ບາດ (ເອົາສະເພາະໃບດ່າງ)

ໃຜເຂົ້າປ່າເຫ້ນຕົ້ນແບບນີ້(ຜັກກູດຊ້າງໃຫຍ່ດ່າງ)

ເອົາມາຂາຍໃຫ້ເດີ ຊື້ຕົ້ນ5,000-10,000ບາດ (ເອົາສະເພາະໃບດ່າງ)

ບໍ່ຕ້ອງຖາມວ່າຊື້ແທ້ບໍ່ ຖ້າບໍ່ຊື້ຄືຊິບໍ່ໂພດລົງຫຼິ້ນດອກໃຫຍ່ແລ້ວ.

ຖ້າມີລະສົ່ງມາໃຫ້ເບິ່ງໂລດຊິໄປຊື້ຮອດເຮືອນ52461536

ໃຜເຂົ້າປ່າເຫ້ນຕົ້ນແບບນີ້(ຜັກກູດຊ້າງໃຫຍ່ດ່າງ)ເອົາມາຂາຍໃຫ້ເດີ ຊື້ຕົ້ນ5,000-10,000ບາດ (ເອົາສະເພາະໃບດ່າງ)ບໍ່ຕ້ອງຖາມວ່າຊື້ແທ້ບໍ່ ຖ້າບໍ່ຊື້ຄືຊິບໍ່ໂພດລົງຫຼິ້ນດອກໃຫຍ່ແລ້ວ ຖ້າມີລະສົ່ງມາໃຫ້ເບິ່ງໂລດຊິໄປຊື້ຮອດເຮືອນ52461536

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *