ຈັບສາຍປາຕີ້ ” ຢາເສບຕິດ “.

ຈັບສາຍປາຕີ້ ” ຢາເສບຕິດ “.

ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022 ປກສ ເມືອງຄຳເກີດ ໄດ້ລົງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ລົງກວດກາຕາມສະຖານບັນເທິງຕ່າງໆ.

ໄດ້ພົບເຫັນ ສາຍປາຕີ້ ຢາເສບຕິດ ແລະ ກາເຟມ່ວນ ໄດ້ທັງໝົດ 11 ຄົນ.

ຍິງ 5 ຄົນ ໄປ ດຳເນີນຄະດີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *