ດີແທ້ຈຶ່ງບອກຕໍ່..!! ຕົ້ນໜອນຕາຍຍາກ.

ດີແທ້ຈຶ່ງບອກຕໍ່..!! ຕົ້ນໜອນຕາຍຍາກ.

ຢາດີຂ້າເຊື້ອພະຍາດມະເຮັງຕັບ ແລະ ປົວລິດສີດວງ ຕົ້ນຫນອນຕາຍຍາກ ໃຊ້ຮາກຕົ້ມນໍ້າດື່ມ ແກ້ພະຍາດ.

ແກ້ໂລກຜິວຫນັງຜື່ນຄັນຮົມຫົວລິດສິດວງໃຫ້ຄ່ອຍແຫ້ງໄປຂ້າເຊື້ອພະຍາດພາຍໃນມະເຮັງຕັບພອກທາແກ້ໂລກຜິວຫນັງ,ຂ້າຫິດຕຳປະສົມນໍ້າຂ້າແມງໄມ້ ,

ໜອນສັດຕູພືດຂ້າໜອນໃນໄຫປາແດກໄດ້ທຸບລະອຽດແຊ່ນໍ້າຝອກລ້າງຜົມຂ້າເຫົາພອກແຜຕ່າງໆໃຊ້ຮາກມາຕຳແລະບີບເອາແຕ່ນໍ້າມາຍອດໃສ່ບາດແຜງົວຄວາຍທີ່ເປັນບາດແຜຫນອນໄຊຈະຕາຍໝົດ.

ທີມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *