ດ່ວນ ປະກາດຮັບສະໝັກ.

????ດ່ວນ ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນໜ້າວຽກແພ໋ກເຄື່ອງ.

ຮັບຈໍານວນຫລາຍ.

– ສັນຍາຈ້າງງານ 3 ປີ- ຫນ້າວຽກ: ແພ໋ກເຄື່ອງ (ຢູ່ບໍລິສັດຜະລິດເຈວລ້າງມື)

– ເງິນເດືອນພື້ນຖານປະມານ1400$-1500$-ມີສະຫວັດດີການຕາມກົດຫມາຍແຮງງານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.-ບໍລິສັດມີທີ່ພັກໃຫ້ຢູ່.

ສົນໃຈສະຫມັກຕິດຕໍ່ເບີ 020 5929 6989 ,020 5522 5688 ; 021 260588 ,021 265793?ວັນເສົາວັນທີ10.09.2022 ມີອະທິບາຍລາຍລະອຽດຕ່າງໆແລະຂັ້ນຕອນກ່ອນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຜ່ານທາງອອນລາຍ,ໃຊ້ແອັບZoom.

ຜູ້ທີ່ເຄີຍມາລົງທະບຽນສະຫມັກໄວ້ສົນໃຈສາມາດແຈ້ງຊື່ມາໃຫ້ທາງບໍລິສັດ.?

?ສໍາພາດກັບນາຍຈ້າງຕົ້ນເດືອນ10.2022?ແຜນເດີນທາງເດືອນ04.2023&ເດືອນ7.2023?ຫລັງຈາກສໍາພາດຜ່ານກັບນາຍຈ້າງແມ່ນໄດ້ກຽມພາສາປະມານ3-4ເດືອນກ່ອນເດີນທາງ.

ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່:?ບ. ຫັດສະດີ, ມ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ຂ້າງຕະຫຼາດເຊົ້າ ຊອບປິ້ງມໍ ຮ່ອມ ມິນິບິກຊີ)ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 021 260 588 021 265793 ,020 5929 6989,020 55225688

*ເອກະສານທີ່ຕ້ອງເອົາມາຫຼັງຈາກສໍາພາດຜ່ານມີ:

1.ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ2.ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ3.ສໍາເນົາໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ4.ພາດສະປອດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *