ໃຜຢູ່ລ້າສະໝັກເລີຍ…!!!ຕ້ອງການໂຊເຟີ່ ຈຳນວນຫຼາຍ ຟຮີຫໍພັກ – ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ ເງິນເດືອນ 4.000.000-6.000.000 ກີບ.

ບໍລິສັດ ວິລະບູລີ ພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ.

ສະໜາມເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດປະກາດ ຮັບສະໝັກໂຊເຟີລົດສີມືດີ.

1. ໂຊເຟີລົດເກດ ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ.

2. ໂຊເຟີລົດດຸດ ຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ.

3. ໂຊເຟີລົດ ຈົກ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ.

ສົນໃຈສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ ບໍ່ມີຄ່ານາຍໜ້າ, ບໍ່ມີຄ່າສະໝັກເດີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *