ຮີບໄປສະໝັກດ່ວນເລີຍ…!!!ຕ້ອງການຈຳນວນຫຼາຍ ຟຮີຫໍພັກ – ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ ເງິນເດືອນ 2,000,000-4,000,000ກີບ

ວຽກວິກຜົມ ລາຍໄດ້ສູງ ພໍພັກກໍ່ຟຼີ ເຂົ້າກິນກໍ່ຟຼີ ນ້ຳໄຟກໍຟຼີ ພຽງແຕ່ເຂົ້າຝຶກ40ວັນ.

ກໍ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຕໍ່ເດືອນ2,000,000-4,000,000ກີບ ເພິ່ນເປີດຮັບ ສະເພາະເພດຍິງອາຍຸ16-30ປີ ເລີ່ມແຕ່ວັນຈັນ ຮອດວັນເສົາ ເລີ່ມແຕ່8ໂມງເຊົ້າ ຮອດ4ໂມງແລງ ຮັບຕະຫຼອດປີ2022ຮອດປີ2023

ເອກະສານມີພຽງແຕ່ ກັອບປີ້ສຳມະໂນຄົວ ແລະບັດສັກຢາວັກຊີນ 2ຢ່າງເທົ່ານີ້ກໍ່ມາສະຫມັກປະກອບອາຊີບຊ່າງວິກຜົມໄດ້ສາມາດສະຫມັກໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ.

ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຄຳຮຸ່ງ ເມືອງໄຊທາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສົນໃຈສອບຖາມເພື່ອເຂົ້າສະຫມັກ02059595479

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *