ເຫັນພາບແລ້ວ!! ເຫັນຕົວເອງເລີຍ ຕອນຍັງໜ້ອຍເຄີຍຍ່າງໄປໂຮງຮຽນ 25 ກິໂລແມັດ.

ເປີດສົກຮຽນໃຫມ່ ນ້ອງໆນັກຮຽນກຽມເຄື່ອງຂອງຍ່າງໄປພັກຢູາຕູບຢູ່ໃກ້ໂຮງຮຽນເພື່ອເອົາຄວາມຮູ້ມາໃຫ້ຕົນເອງ

ນ້ອງນັກຮຽນ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຈໍານວນຫຼາຍ ຍັງຕ້ອງໄດ້ ຂົນບ່ອນຢູ່ບ່ອນນອນ ເພື່ອມານອນຢູ່ໃກ້ໂຮງຮຽນ.

ເພາະການສຶກສາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ມີປັນຍາ, ມີຊິວິດທີ່ດີຂື້ນ, ມີເງິນເດືອນລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະ ສາມາດ ໃຊ້ໃນການດໍາລົງຊິວິດ.

ຂໍເປັນກໍາລັງໃຈ ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ ທຸກຄົນເດີ ✌️✌️✌️

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *