ຈໍາຈາກລາອາຊິບຄູ.

ຈໍາຈາກລາອາຊິບຄູ,

ເປັນຄູອາສາສະໝັກສອນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມຕົ້ນຫ້ວຍຂົວຫຼວງໄດ້ສິດສອນຮັບໃຊ້ຊາດຕາມສາຍຄູທີ່ໄດ້ຮຽນມາເປັນເວລາ 7 ສົກຮຽນ,

ມາສົກຮຽນທີ 8 ບໍ່ສາມາດໄປສິດສອນໄດ້ອີກຍ້ອນມີຫຼາຍເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຊົາຈາກອາຊິບຄູ.

– ຂໍຂອບໃຈມາຍັງຂັ້ນເທີງ,ຄູ-ອາຈານ ມຕົ້ນຫ້ວຍຂົວຫຼວງ,ອຳນາດການປົກຄອງທັງ 7 ບ້ານພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ຜ່າມມາ….

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *