ແຈ້ງການ: ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນເມືອງລາວ ຢູ່ບ້ານປາກທ້າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ແຈ້ງການ: ໂຮງງານນໍ້າກ້ອນເມືອງລາວ.

ຢູ່ບ້ານປາກທ້າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂໍ.

ແຈ້ງວ່າ:

ທ້າວ ແຊ ໂຊເຟິຂັບລົດ.

ສົ່ງນໍ້າກ້ອນ ບໍ່ໄດ້ເປັນພະນັກງານຂອງ.

ໂຮງງານແລ້ວ,

ຖ້າມີການກະທຳຜິດ.

ທາງໂຮງງານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ.

ແຈ້ງການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *