ພົບແມ່ຄຳ ” ໂພ່ຍອດພູ “

ພົບແມ່ຄຳ ” ໂພ່ຍອດພູ ”

ໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ 2022 ມີປະຊາຊົນ.

“ພົບເຫັນແສງປະຫລາດ ໂພ່ອອກມາຈາກຈອມພູ ບ້ານຊາງ ເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວງຫລວງພະບາງ.

ຫລາຍຄົນສົງໄສວ່າ: ອາດເປັນແສງຂອງວັດຖຸທີ່ມີຄ່າ ( ແມ່ຄຳ ເຫນືອນຜາທໍ້ຫມໍ່ຄຳ ເມືອງເຟືອງ)

ຫລື ແສງອື່ນໆ ກໍເປັນໄດ້, ຕໍ່ມາແສງດັ່ງກ່າວ ກໍຄ່ອຍໆຈາງລົງ.

( ໂປດຮັບຊົມຢ່າງມີສະຕິ)

ຊົມຄລິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *