ອ່ານແລ້ວມີກຳລັງໃຈ…!!! 12 ຂໍ້ຄິດ ລະຫວ່າງ ພໍ່ລວຍກັບພໍ່ຈົນ ສອນລູກ ອ່ານແລ້ວມີພະລັງໃນການຫາເງີນ.

ສາລະຄວາມຮູ້ ອ່ານແລ້ວບໍ່ຜິດຫວັງ ! 12 ຂໍ້ຄິດ ລະຫວ່າງ ພໍ່ລວຍ ກັບ ພໍ່ຈົນ ສອນລູກ ອ່ານແລ້ວມີກຳລັງໃຈໃນການຫາເງີນ.

1.ຄົນທຸກຍາກມັກຄິດວ່າ “ຂ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້” ຄົນລວຍມັກຄິດວ່າ “ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດ”

2.ຄົນທຸກຍາກພົບຂອງທີ່ຢາກໄດ້ບອກ “ເຮົາບໍ່ມີເງີນຊື້” ຄົນລວຍພົບຂອງທີ່ຢາກໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມ “ເຮົາຈະຊື້ມັນໄດ້ແນວໃດ”

3.ຄົນທຸກຍາກສ່ວນໃຫຍ່ບອກຄົນລວຍເຫັນແກ່ຕົວ ຄວາມຈິງແລ້ວຄົນລວຍສ່ວນໃຫຍ່ມີນ້ຳໃຈ ໃນຂະນະທີ່ຄົນທຸກສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນແກ່ຕົວ.

4.ຄົນທຸກເຫັນແກ່ຕົວ ຮຽກຮ້ອງເງີນເດືອນຕຳແໜ່ງສູງຈາກບໍລິສັດໂດຍລືມຄິດໄປວ່າພວກເຂົາເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອຜູ້ອື່ນຫຼືຍັງ.

5.ທຸລະກິດໃດແກ້ບັນຫາຜູ້ຄົນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ທຸລະກິດນັ້ນກໍຍິ່ງລ່ຳລວຍ.

6.ຖັງແຕກມັນເປັນເລື່ອງ “ຊົ່ວຄາວ” ຄວາມທຸກຍາກມັນເປັນເລື່ອງ “ຖາວອນ”

7. ຊີວິດມີ 2ທາງເລືອກ 1ຍ່າງຕາມຝັນສູ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ 2ດັບຝັນແລ້ວກັບໄປເຮັດວຽກງານປະຈຳ

8.ນິໄສການໃຊ້ເງີນ ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂຕຕົນແທ້ຈິງ ວ່າເຮົາເປັນຄົນລວຍ,ຄົນຊັ້ນກາງຫຼືຄົນທຸກຍາກ.

9.ພໍ່ທຸກຍາກສອນວ່າຕັ້ງໃຈຮຽນຈະໄດ້ເຮັດວຽກບໍລິສັດທີ່ໝັ້ນຄົງ ພໍ່ລວຍສອນວ່າຕັ້ງໃຈຮຽນຈະໄດ້ຊື້ບໍລິສັດທີ່ໝັ້ນຄົງ10.ພໍ່ທຸກຍາກສອນວ່າ ການຮັກເງີນເປັນບໍ່ເກີດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ພໍ່ລວຍສອນວ່າການຂາກເງີນເປັນບໍ່ເກີດຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ

11.ພໍ່ທຸກຍາກສອນວ່າ ຄົນລວຍຄວນເສຍພາສີຫຼາຍໆ ເພື່ອຊ່ວຍຄົນທຸກຍາກ ພໍລວຍສອນວ່າພາສີເຮັດໂທດຄົນດຸໝັ່ນໃຫ້ລາງວັນຄົນຂີ້ຄ້ານ

12.ພໍ່ທຸກຍາກບອກຫ້່າມເວົ້າເລື່ອງເງີນຕອນກິນເຂົ້າ ພໍ່ລວຍມັກເວົ້າເລື່ອງເງີນຕອນກິນເຂົ້າ.

ຂອບໃຈທີ່ມາ:horkhao

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *