ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຈ້ງມອດໄຟສຸກເສີນ ໃນວັນທີ: 19/08/2022 ; ແຕ່ເວລາ: 06:55 ເປັນຕົ້ນມາ. (ກຳນົດເວລາບໍ່ໄດ້)

ມອດໄຟສຸກເສີນ.

ໄຟຟ້າ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຈ້ງມອດໄຟສຸກເສີນ ໃນວັນທີ: 19/08/2022 ; ແຕ່ເວລາ: 06:55 ເປັນຕົ້ນມາ. (ກຳນົດເວລາບໍ່ໄດ້)

* ມອດໄຟສຸກເສີນ: ມີໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໄໝ້ (ກຳລັງ 250 kVA) ປັດຈຸບັນໜ່ວຍງານສ້ອມແປງໄຟສຸກເສີນ ກຳລັງເລັ່ງສ້ອມແປງເພື່ອປ່ອຍໄຟຄືນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.

– ຂອບເຂດມອດໄຟ: ບ້ານໂພນພະເນົາ ທີ່(ຄຸ້ມວັດໜອງໜ່ຽງ), ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *