ມາແລ້ວພີ່ນ້ອງ ຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຊັບພອດ.

ມາແລ້ວພີ່ນ້ອງ ຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຊັບພອດຊື້ໂລອອນອໍແກນິກວິນພາສ.

ພິມລະຫັດ W1= ຈຳນວນ✅135,000 ກີບ ແລ້ວເຮົາຈະເອົາໃບທຸກຄົນມາຈັບສະລາກໄລສົດນຳກັນສົດໆ ເພື່ອລຸ້ນ.

– ເງິນສົດ 100,000,000 ລ້ານກີບ.

– ເງິນສົດ 50,000 ກີບ 300 ລາງວັນ.

– ທອງຄຳ 50 ລາງວັນ.

– ໃບຕາດິນຂອບທອງພ້ອມອອກຊື່ລູກຄ້າ 1ລາງວັນ

ຊົມຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *