ແຊ໌ຕໍ່ ປະຕິບັດວິໄນ ນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫລວດ ເນື່ອງຈາກມີການກະທໍາຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ.

‼️ປະຕິບັດວິໄນ ນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫລວດ.

ອອກຈາກກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນ.

ນະໂຍບາຍໃດໆຈໍານວນ 5 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ ເນື່ອງຈາກມີການກະທໍາຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ.

ວ່າດ້ວຍກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມາດຕາ 39 ຂໍ້ 01

ແລະ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ.

ມາດຕາ 320 ພວກກ່ຽວພົວພັນເສບຢາເສບຕິດ (ປະເພດຢາບ້າ).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *