ອຸດົມໄຊ ທຳລາຍສິ້ນສ່ວນສັດປ່າ.

ອຸດົມໄຊ ທຳລາຍສິ້ນສ່ວນສັດປ່າ.

ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022 ນີ້ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ທຳລາຍ ສັດປ່າທີ່ຢືດມາໄດ້ນຳແມ່ຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫລາດ.

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດອງກວດກາປ່າໄມ້ ໄດ້ລົງກວດຕາຕາມທ້ອງຕະຫລາດ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ເຖິງ ເດືອນ ກໍລະກົດ 20122)

ສາມາດຢຶດໄດ້ຈຳນວນ 16 ຊິນສ່ວນໂຕ ນໍ້າໜັກ 56 ກິໂລກຼາມ, ໃນນີ້, ສັດທີ່ຍັງມີຊີວິດຈໍານວນ 5 ໂຕ ນ້ໍາໜັກ 3,8 ກິໂລກຼາໃ, ສັດຕາຍ (ເປັນຊິ້ນສ່ວນ) ຈໍານວນ 356 ຊິ້ນສ່ວນໂຕ ນ້ໍາໜັກ 91,8 ກິໂລ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 5.508.000 ກີບ.

ໃນນີ້ແຍກເປັນແຕ່ລະບັນຊີສັດປ່າ ຄື: ປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ.

1: ຈຳນວນ 20 ຊີ້ນສ່ວນໂຕ, ນ້ຳໜັກ 20,3 ກິໂລກຼາມ, ປະເພຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ.

2: ຈຳນວນ 16 ຊີ້ນສ່ວນໂຕ, ນໍ້າໜັກ 64,3 ກິໂລກຼາມ ແລະ ປະເພດທົ່ວໄປ ຫຼື ບັນຊີ.

3: ຈໍານວນ 180 ຊີ້ນສ່ວນໂຕ, ນໍ້າໜັກ 110 ກິໂລກຼາມ.

” ສຳລັບ ສັດເປັນ ເຈົ້າກນ້າທີ່ໄດ້ປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ “

ຂ່າວ: ແສງອາທິດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *